Behandeling en Tarieven

 

Mogelijk heeft u al een huisarts of specialist geraadpleegd (bij ernstige klachten is dit uiteraard aan te raden) en is de klacht vaak met naam en toenaam bekend. Dat geeft de acupuncturist echter onvoldoende informatie om tot een acupunctuurbehandeling over te gaan. Daarom begint een behandelreeks altijd met een intake, die bestaat uit: een uitgebreid vraaggesprek, polsdiagnose buikdiagnose en tongdiagnose.  De intake omvat bij mij ook altijd een eerste behandeling en zal daarom wat langer duren (ongeveer een uur tot 70 minuten) dan volgende behandelingen (ongeveer 50 minuten tot een uur).

Na de diagnose maakt de acupuncturist een gerichte keuze voor de juiste therapievorm. U krijgt ook een indicatie over de behandelingsduur, frequentie  en het verwachte behandelingsresultaat. 

Na ongeveer 4 behandelingen vindt een evaluatie plaats om te zien of het effect voldoet aan de verwachtingen 

Tarieven per 1-1-2024:

Intake (incl. behandeling) € 68,-  

vervolgbehandeling € 58,- 

Kindertarief (t/m 12 jaar) € 45 wegens kortere duur van de sessies.

Vrijwel alle zorgverzekeraars vinden acupunctuur een effectieve behandelwijze en vergoeden (deels) de consulten vanuit de aanvullende verzekering.

Acupunctuur Oostvoorne is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Op www.acupunctuur.nl kunt u opzoeken of en in welke mate uw verzekering de kosten vergoedt.

 

 

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij een niet tijdig geannuleerde  afspraak kan een volledig consult in rekening worden gebracht.

 

Praktische tip: graag een eigen handdoek meenemen en na de behandeling enkele uren relatieve rust inlassen.